Hlavní stránka

Představení

Božena Sekaninová není v politice žádným nováčkem. Bývalá zdravotní sestra je už dvanáct let senátorkou za ČSSD, ale už v roce 1998 byla po dvě volební období místostarostkou města Prostějova a zodpovídala za školství, kulturu a sociální oblast. Kromě toho, že zde stála u zrodu Radničních listů, které jsou dodnes významným komunikačním prostředkem mezi vedením města a obyvateli, má na svém kontě počin takřka husarský. Byla to právě ona, kdo tak dlouho hledal cestu a možnost postavit v historické budově radnice výtah, až se jí to podařilo. Podporovala a často i iniciovala utváření neziskového sektoru v Prostějově. Díky její podoře a spolupráci mnohé z těchto organizací jsou do dnešních dnů významnými poskytovateli sociálních a návazných služeb nebo jsou významnými zaměstnavateli na chráněném trhu práce.

Jsem členkou ČSSD a můj program tedy nemůže být jiný než sociálně demokratický. Stojí na třech základních principech, kterými jsou svoboda, spravedlnost a solidarita. Od nich se pak logicky odvíjejí konkrétní řešení konkrétních problémů, které navrhuji a prosazuji.
Jsem přesvědčena, že svoboda je nejvyšší hodnotou, a je nutné nepřestat ji chránit. Jako senátorka proto pozorně sleduji, kdo ji chce občanům brát a vší silou se tomu snažím zabránit.
Každý musí mít také stejnou a spravedlivou šanci. Tím myslím přístup ke vzdělání, zdraví, právu, práci a dalším civilizačním hodnotám.

A solidarita je hodnota, kterou chci stále rozvíjet, a to nejen legislativní činností, ale i konkrétními kroky ve prospěch sociálních služeb a zdravotnických zařízení,“ říká senátorka Božena Sekaninová.

Božena Sekaninová patří k těm komunálním i celostátním politikům, kteří naslouchají lidem. Zná a vnímá jejich starosti, přání i potřeby. Lidem se také vždy snaží pomoci v jejich mimořádné životní situaci, kterou nedokáží sami řešit. Její senátorská kancelář je každé pondělí otevřena těm, kdo potřebují pomoc a občané tuto možnost také velmi často využívají. Dlouhodobě a úzce spolupracuje s obcemi, podílí se na realizaci drobných i významných projektů, podporuje spolkovou činnost, nejrůznější společenské, sportovní a kulturní akce. Ve své politické práci vždy s úctou respektovala, že na prvním místě pro politiku a politiky musí být člověk.

Heslem mé první kampaně do senátních voleb bylo – Srdcem a naplno. A na tom se za celých dvanáct let nic nezměnilo,“ dodává senátorka Božena Sekaninová.

 

Každá práce je Vaším vlastním, Vámi podepsaným portrétem.

– Reinhard K. Sprenger